Bel (0184) 601 990

Genpower koop noodstroom aggregaten

Hieronder vindt u een checklist die inzichtelijk maakt welke risico’s uw bedrijf loopt bij stroomuitval.

Het zal u helpen nu alvast de juiste maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat u en uw organisatie zo weinig mogelijk schade en ongemak hebben van de stroomstoring. Mocht u één van onderstaande vragen niet weten, dan is het goed om deze binnen uw organisatie aan de orde te stellen.

Heeft uw bedrijf een calamiteitenplan?

Dat wil zeggen: weet iedereen wat hem/haar te doen staat ingeval van nood? En zo ja, staan daar specifieke voorschriften in als het gaat om stroomuitval?

Wat zijn de belangrijkste stroomafhankelijke processen binnen uw bedrijf?

Denk bijvoorbeeld aan zaken zoals:

  •   Koeling
  •   Computersystemen
  •   Dataverkeer
  •   Hydrofoor
  •   Licht
  •   Temperatuur
  •   Luchtkwaliteit
  •   Applicaties

Binnen de zorgsector kunt u hierbij ook denken aan intensive care, bejaardenafdeling of kinderafdeling. Het is verstandig om een duidelijk beeld te hebben van waar de hoogste prioriteiten in uw instelling liggen.

Wat is het stroomverbruik van deze processen?

Als de stroom uitvalt, met wie neemt u dan contact op?

Als de stroom uitvalt en u wilt uw belangrijkste bedrijfsprocessen laten doorgaan, moet u waarschijnlijk een noodvoorziening treffen. Bijvoorbeeld in de vorm van een aggregaat. Een aggregaat levert meestal stroom met een dieselmotor. Er zijn vele varianten die u kunt aanschaffen of huren, afhankelijk van uw risicoprofiel. Ziekenhuizen en luchthavens hebben in de regel noodvoorzieningen in eigen beheer. Om vast te kunnen stellen welke capaciteit uw aggregaat moet kunnen leveren, moet u nagaan wat uw spanningsniveau is en wat het stroomverbuik is van uw belangrijkste stroomafhankelijke processen binnen uw bedrijf.

Hoe lang kan uw bedrijf zonder stroom zonder dat schadelijk effecten optreden?

Denk aan uw bedrijfsvoering, het milieu, zorgverlening en de omgeving.

Heeft u al een noodstroomvoorziening?

Zo ja, hoe vaak test u deze? Genpower informeert u graag over hoe vaak uw noodstroomvoorziening getest moet worden. Indien u geen noodvoorziening in huis heeft, maak dan nu alvast afspraken met ons over uw (tijdelijke) stroomvoorziening. Als de nood aan de man is, lukt dat vaak niet meer. Wij kunnen contracten aanbieden die garanderen dat u op zulke momenten zeer snel over een stroomvoorziening kunt beschikken. Wij informeren u graag en vrijblijvend over deze oplossingen.

Wellicht herbergt uw gebouw verschillende activiteiten, zoals winkels, bedrijvigheid of zorgverlening. Kent u hun wensen ten aanzien van noodvoorzieningen als de stroom uitvalt?

Zijn uw bedrijfsprocessen voorzien van procesbeveiliging?

Gezien de vitaliteit van sommige bedrijfsprocessen, kiezen nogal wat bedrijven ervoor om checks en beveiligingen in te bouwen die waarschuwen zodra een proces niet optimaal verloopt. Het is verstandig om na te gaan hoe die beveiligingen omgaan met stroomuitval.

Hoe is de fysieke beveiliging van uw pand geregeld bij stroomuitval?

Grote bedrijvencomplexen worden in de regel beveiligd met slagbomen, camera’s en verschillende andere vormen van elektronisch toezicht. Hoe werken deze systemen bij uw bedrijf als de stroom uitvalt?

Hoe communiceert u met bezoekers binnen uw pand(en) als de stroom uitvalt?

Is evacuatie mogelijk?

Als de stroom uitvalt, kunnen elektronische deuren en liften niet goed meer functioneren. Is het voor iedereen nog wel mogelijk om het complex te verlaten?

Is er een evacuatieplan opgesteld?

Hoe vaak wordt dit getest?

Beschikt het bedrijf over noodverlichting?

Als het licht uitvalt, kunnen in industriële bedrijven gevaarlijke situaties ontstaan. Het kan verstandig zijn om noodverlichting aan te brengen die op een aparte voeding werkt.

Als u actief bent in de land- en tuinbouw:

Uw gewassen worden met behulp van stroom onderhouden. Maak eens een inventarisatie wat de belangrijkste voorwaarden voor uw gewassen zijn en welke rol stroom hierbij speelt: licht, temperatuur, luchtvochtigheid, irrigatie, luchtkwaliteit, enzovoort.

Als u actief bent in de veeteelt:

De afhankelijkheid van uw bedrijf van de stroomvoorziening hangt nauw samen met de seizoenen. Het ligt voor de hand dat als uw vee op stal staat, u afhankelijker bent van de stroomvoorziening dan als het hoogzomer is. Maar ook dan kan tijdelijke stroomuitval voor veel overlast zorgen. Uw vee moet gemolken worden, wellicht werkt u met geautomatiseerde voederinstallaties, of met geautomatiseerde installaties voor mestafvoer. Maak eens een inventarisatie wat de belangrijkste voorwaarden voor uw bedrijfsvoering zijn en welke rol stroom hierbij speelt: licht, installaties (melken, voederen, mestafvoer, drinkwater, brandstof), temperatuur, luchtkwaliteit/ventilatie, (camera)observatie, enzovoort.