Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsvoering en -cultuur. In de eerste plaats wil Genpower een economisch gezonde, duurzame onderneming zijn met goede vooruitzichten. Daarbij streven we naar een optimale balans tussen een gezond bedrijfsrendement, een beter milieu en maximaal welzijn van onze medewerkers en de maatschappij.

Focus op vijf P’s

Deze focus op ‘People’ (welzijn van onze medewerkers), ‘Profit’ (verantwoord rendement) en ‘Planet’ (milieuvriendelijk ondernemen) helpt ons bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en het verbeteren van onze processen. Daarnaast vinden wij dat Passie en Plezier de drijfveer moet zijn van iedereen die bij Genpower werkt.

MVO in onze bedrijfsvoering

Waar mogelijk maken wij maatschappelijk verantwoorde keuzes. De volgende uitgangspunten zijn verankerd in onze bedrijfsvoering:

 • onze klanten de hoogst mogelijke kwaliteit en service bieden
 • eerlijke prijzen
 • bouwen aan een langetermijnrelatie met onze klanten
 • een betere marktpositie door innovatieve producten en concurrerende tarieven
 • zoeken naar nieuwe afzet- en samenwerkingsmogelijkheden
 • investeren in een sterke bedrijfscultuur en een gezonde, goede en veilige werkomgeving voor onze medewerkers
 • stimuleren van diverse vormen van scholing voor onze medewerkers, waardoor kennis en vaardigheden optimaal gebruikt worden en onze medewerkers geboeid en verbonden blijven aan onze organisatie
 • leveren van een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren

De volgende MVO punten zijn bij Genpower onderdeel van het bedrijfsproces:

 • het milieu zo min mogelijk belasten tijdens het productieproces
 • afvalstoffen als smeerolie, koelvloeistof, batterijen en andere materialen met chemische stoffen verantwoord en gescheiden afvoeren
 • investeren in ons productaanbod ten behoeve van innovatieve producten
 • investeren in digitalisering van onze documentenstroom
 • wij zijn een erkend ‘Kenteq’ leerbedrijf en geven studenten de kans zich verder te ontwikkelen tijdens stages

Wat zeggen klanten over Genpower?