Genpower_Periodiek onderhoud noodstroominstallaties
Johan Deen

Johan Deen

De keuring van een noodstroomaggregaat

Een noodstroomaggregaat is volgens de wet aangeduid als stookinstallatie. Hierdoor ben je als eigenaar verplicht om het aggregaat periodiek te laten keuren volgens de norm van de Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties (SCIOS). In dit artikel beschrijf ik waarom en wanneer een keuring nodig is en wie deze keuring uitvoerd. Ook leg ik globaal uit op welke punten het aggregaat gekeurd wordt. De periodieke keuring is bedoeld om het aggregaat zo energiezuinig en veilig mogelijk te laten functioneren. Met de SCIOS-keuring zal door actief toezicht het risico op uitstoot van schadelijke stoffen beperken en de betrouwbaarheid en prestaties verhoogd.


Wanneer keuren?

Voor nieuwe installaties geldt dat deze binnen zes weken na ingebruikname een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) nodig heeft. Bij de EBI zal er een uitgebreide inspectie plaatsvinden. Ook kijk men naar veiligheid van de installatie en verbranding. Bij goedkeuring komt de installatie in de goedkeuringsdatabase van de SCIOS. Dit geldt voor nieuwe noodstroomaggregaten die stationair worden opgesteld, maar ook voor bestaande installaties die nog niet eerder een SCIOS EBI-keuring hebben ondergaan. Na de EBI-keuring moet in veel gevallen periodiek een herinspectie op de installatie plaatsvinden. SCIOS heeft een systematiek opgezet voor onderhoud, reguliere keuringen en inspectie bij ingebruikname. Of het aggregaat periodiek gekeurd moet worden hangt af van het vermogen, het aantal draaiuren en de wijze waarop het aggregaat gestookt wordt.

Hieronder een uiteenzetting op basis van vermogen:

  • < 20 kW: Deze aggregaten hoeven geen periodieke inspectie;
  • 20 – 100 kW: Direct na de EBI en eens in 4 jaar een periodieke inspectie (dit geldt alleen voor niet- gasgestookte installaties);
  • > 100 kW: Direct na de EBI en een periodieke inspectie voor gasgestookte installatie eens in de 4 jaar en voor niet-gasgestookte installaties eens in de 2 jaar.


Wat houdt de periodieke keuring in?

Aan de hand van het EBI-rapport kan men zien of het onderhoud aantoonbaar is uitgevoerd. Ook kijkt men naar het aantal draaiuren en of het aggregaat is ingezet voor andere doeleinden dan de opvang van stroomuitval. Op basis van deze bevindingen zal de keuring plaatsvinden op één of meerdere inspectiescopes. De precieze technische invulling van de wettelijke voorschriften zijn door SCIOS uitgewerkt in 7 scopes voor de verschillende type stookinstallaties, metingen en brandstoftoevoerleidingen. Voor noodstroomaggregaten zijn er hiervan 3 relevant. Een keuring van de noodstroominstallatie bestaat uit de volgende inspectie-scopes:

  • Keuring van de verbrandingsmotor (scope 4)
  • Emissiemeting (scope 6) * – Bij deze meting zal een stookproef uitgevoerd worden en meet men de verbranding, verbruik, temperatuur en uitstoot.
  • Inspectie op het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht (scope 7c) – Deze inspectie vindt alleen plaats als het aggregaat over een externe brandstoftank beschikt. Hierbij controleert men alle leidingen.

Tip: Voor een aggregaat dat minder dan 500 uur per jaar draait, hoeft er geen aanvullende emissiemetingen uitgevoerd te worden (SCIOS scope 6). Daar adviseren wij noodstroominstallaties alleen nog voor testdoeleinden te gebruiken. Zo blijf je onder de 500 draaiuren per jaar. Let wel, je moet bij de keuring het aantal draaiuren kunnen aantonen aan de hand van een uren- of brandstofmeter. Bovendien moet de noodstroominstallatie alleen worden gebruikt voor stroom die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de officiële SCIOS website.

Wie voert de keuring uit?

De SCIOS-keuring mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd bedrijf. Genpower ondersteunt je hier graag bij. Dit gelft ook voor brandstof-, smeerolie- en koelwateranalyses. Daarom werken wij samen met een officieel erkende, maar onafhankelijke KIWA en SCIOS-inspecteurs. Genpower voert hierbij de voorbereidende en ondersteunende technische zaken uit.

Na de keuring

Alle bevindingen van de inspectie komen in een inspectierapport te staan. In deze rapportage staat bijvoorbeeld wanneer de keuring is uitgevoerd. Door wie de keuring is uitgevoerd. Welk onderhoud nodig is. Deze informatie komt vervolgens in het afmeldsysteem van de SCIOS te staan. Periodiek onderhoud  wordt door het Activiteitenbesluit niet voorgeschreven. Is een keuring toch nodig? Dan moet de ondernemer het onderhoud binnen twee weken uitvoeren. De SCIOS-inspecteur geeft alleen een verklaring van geen bezwaar af als het correctieve onderhoud is uitgevoerd.

Meer informatie?

Ik vertel je graag wanneer jouw installatie een EBI of SCIOS nodig heeft. Ook vertel ik je welke stappen je moet nemen om dat in werking te zetten. Daarnaast geven we advies over hoe je jouw aggregaat vakkundig kunt laten onderhouden. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een advies op maat.

TIP: Download het informatieblad "Werken met aggregaten"

Dit bericht delen

Zoekt u iets?

Om jouw bezoek aan onze website nog makkelijker en persoonlijker te maken, maken wij gebruik van cookies. Met deze cookies volgen wij en onze partners jouw websitegedrag. Hierdoor kunnen wij onze website en dienstverlening continue verbeteren.

Uw offerteaanvraaglijst

Je lijst is leeg, voeg nieuwe producten toe aan de lijst om een aanvraag te versturen

Terug naar producten