Onderhoud noodstroomaggregaat
Johan Deen

Johan Deen

De keuring van een noodstroomaggregaat

Een noodstroomaggregaat wordt volgens de wet aangeduid als stookinstallatie. Hierdoor ben je als eigenaar verplicht om het aggregaat periodiek te laten keuren volgens de norm van de Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties (SCIOS). In dit artikel beschrijf ik waarom en wanneer een keuring nodig is en wie deze keuring uitvoerd. Ook leg ik globaal uit op welke punten het aggregaat gekeurd wordt. De periodieke keuring is bedoeld om het aggregaat zo energiezuinig en veilig mogelijk te laten functioneren. Met de SCIOS-keuring wordt door actief toezicht het risico op uitstoot van schadelijke stoffen beperkt en de betrouwbaarheid en prestaties verhoogd.


Wanneer keuren?

Voor nieuwe installaties geldt dat deze binnen zes weken na ingebruikname moet worden onderworpen aan een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI). Bij de EBI wordt een uitgebreide inspectie verricht en worden de installatiegegevens opgenomen en getoetst op het gebied van veiligheid en verbranding. Bij goedkeuring wordt de installatie opgenomen in de goedkeuringsdatabase van de SCIOS. Dit geldt voor nieuwe noodstroomaggregaten die stationair worden opgesteld, maar ook voor bestaande installaties die nog niet eerder een SCIOS EBI-keuring hebben ondergaan. Na de EBI-keuring moet in veel gevallen periodiek een herinspectie op de installatie worden uitgevoerd. SCIOS heeft een systematiek opgezet voor onderhoud, reguliere keuringen en inspectie bij ingebruikname. Of het aggregaat periodiek gekeurd moet worden hangt af van het vermogen, het aantal draaiuren en de wijze waarop het aggregaat gestookt wordt.

Hieronder een uiteenzetting op basis van vermogen:

  • < 20 kW: Deze aggregaten hoeven niet periodiek geïnspecteerd te worden;
  • 20 – 100 kW: Direct na de EBI en eens in 4 jaar een periodieke inspectie (dit geldt alleen voor niet- gasgestookte installaties);
  • > 100 kW: Direct na de EBI en een periodieke inspectie voor gasgestookte installatie eens in de 4 jaar en voor niet-gasgestookte installaties eens in de 2 jaar.


Wat houdt de periodieke keuring in?

Aan de hand van het EBI-rapport wordt gecheckt of het onderhoud aantoonbaar is uitgevoerd. Ook wordt hier gekeken naar het aantal draaiuren en of het aggregaat is ingezet voor andere doeleinden dan de opvang van stroomuitval. Op basis van deze bevindingen wordt de keuring uitgevoerd op één of meerdere inspectiescopes. De precieze technische invulling van de wettelijke voorschriften zijn door SCIOS uitgewerkt in 7 scopes voor de verschillende type stookinstallaties, metingen en brandstoftoevoerleidingen. Voor noodstroomaggregaten zijn er hiervan 3 relevant. Een keuring van de noodstroominstallatie bestaat uit de volgende inspectie-scopes:

  • Keuring van de verbrandingsmotor (scope 4)
  • Emissiemeting (scope 6) * – Bij deze meting wordt een stookproef uitgevoerd en worden verbranding, verbruik, temperatuur en uitstoot gemeten.
  • Inspectie op het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht (scope 7c) – Deze inspectie wordt uitgevoerd als het aggregaat over een externe brandstoftank beschikt. Hierbij worden alle leidingen gecontroleerd.

Tip: Voor een aggregaat dat minder dan 500 uur per jaar draait hoeft er geen aanvullende emissiemetingen uitgevoerd te worden (SCIOS scope 6). Daar adviseren wij noodstroominstallaties alleen nog voor testdoeleinden te gebruiken en zo onder de 500 draaiuren per jaar te blijven. Let wel, je moet bij de keuring het aantal draaiuren kunnen aantonen aan de hand van een uren- of brandstofmeter. Bovendien moet de noodstroom installatie alleen worden gebruikt voor stroom die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de officiële SCIOS website.

Wie voert de keuring uit?

De SCIOS-keuring moet uitgevoerd worden door een gecertificeerd bedrijf, Genpower ondersteunt je hier graag bij. Wij zijn vanuit veiligheidsoogpunt van mening dat officiële KIWA of SCIOS-keuringen en inspecties, maar ook brandstof-, smeerolie- en koelwateranalyses door gespecialiseerde partijen moet worden uitgevoerd. Daarom werken wij samen met een officieel erkende, maar onafhankelijke KIWA en SCIOS-inspecteurs. Genpower voert hierbij de voorbereidende en ondersteunende technische zaken uit.

Na de keuring

Alle bevindingen van de inspectie worden vastgelegd in een inspectierapport. In de rapportage wordt vastgelegd wanneer de keuring is uitgevoerd, welk bedrijf de keuring heeft uitgevoerd en welk onderhoud nodig is. Deze informatie wordt opgenomen in het afmeldsysteem van de SCIOS. Periodiek onderhoud  wordt door het Activiteitenbesluit niet voorgeschreven. Als uit een keuring blijkt dat onderhoud noodzakelijk is, dan moet de ondernemer dat onderhoud binnen twee weken uitvoeren. De SCIOS-inspecteur geeft alleen een verklaring van geen bezwaar af als het correctieve onderhoud is uitgevoerd.

Meer informatie?

Ik vertel je graag wanneer jouw installatie gekeurd moet worden en welke stappen je moet nemen om dat in werking te zetten. Ook geven we advies over hoe je jouw aggregaat vakkundig kunt laten onderhouden. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een advies op maat. Meer weten over slim gebruik van jouw aggregaat voor maximaal rendement? Download dan het Informatieblad Werken met Aggregaten.

TIP: Download het informatieblad "Werken met aggregaten"

Dit bericht delen

© All rights reserved

Ontwikkeld door YOOKY, smart concepts

Zoekt u iets?

Om jouw bezoek aan onze website nog makkelijker en persoonlijker te maken, maken wij gebruik van cookies. Met deze cookies volgen wij en onze partners jouw websitegedrag. Hierdoor kunnen wij onze website en dienstverlening continue verbeteren.